Merllyn Marks

Dinsdagavond kreeg ik telefoon van Jan, een mede oud-leider van de Chiro. Hij had Merllyn bij zich en zocht een slaapplaats voor hem. Merllyn is een pelgrim uit Nederland die onderweg is naar Santiago vanuit Zweden. Oppuurs of Sint-Amands liggen helemaal niet op de route naar Compostela, maar ik ben altijd benieuwd naar verhalen van mensen die onderweg zijn. Mijn vriendin was vrij snel te overtuigen en een kwartiertje later stond Jan met Merllyn aan mijn deur.

Hij was zeer direct en dronk enorm veel koffie. Hij vertelde altijd over zichzelf, zonder interesse te tonen naar ons toe. Zo was hij tot 5x toe wereldkampioen geweest in het computerspel Call Of Duty en had hij een ontwerpfirma in Zweden. Daar had hij vier auto’s ontworpen en volledig zelf gemaakt. Zijn firma verdient geld door blauwdrukken te verkopen van zijn uitvindingen. Zijn volgende project zou een auto op stoom worden. Toen ik een beetje dieper inging op zijn verhalen door vragen te stellen, merkten we dat hij dikwijls naast de kwestie antwoordde… Het zaakje stonk dus een beetje

‘s Avonds vertelde hij dat hij geld vroeg aan de mensen voordat ze vertrokken naar hun werk. Ik vertelde hem dat hij alles kon krijgen, maar geen geld. Voor het slapengaan, speelde hij nog enkele spelletjes op onze computer (misschien een beetje raar voor een ontwerper).
‘s Morgens arriveerde Nils en die praatte graag mee over zijn auto’s. Hij had ook direct in het snuitje dat er iets niet aan zijn verhaal klopte. Volgens Merllyn stonden zijn ontwerpen in Evoluon, een conference center in Eindhoven. Daar zouden we zeker eens een kijkje gaan nemen…

Gedurende de daaropvolgende dag konden we eigenlijk aan niks anders denken, het bezoek had een grote indruk nagelaten. We bekeken zijn Facebook en merkten dat sommige verhalen daarop nogal bizar waren.
Danielle kon haar nieuwsgierigheid niet de baas, het is dan ook een vrouw hé :-). Ze belde naar Evoluon en daar hadden ze nog nooit van Merllyn gehoord. Ook stuurde ze via FB een berichtje naar zijn broer. Die belde haar op en bevestigde ons vermoeden. Merllyn leeft in een eigen fantasie wereld door mentale problemen. Hij is al 2,5 jaar aan het rondzwerven zonder iets te laten weten aan zijn ouders, zus of broer. Wij waren de eerste mensen die iets lieten horen tijdens die hele periode.

Volgens ons en zijn broer doet hij niemand kwaad.Wel een beetje jammer dat zo een bezoek je doet twijfelen aan de oprechtheid van de reizende medemens. Als andere mensen met hem in contact komen, laat dan even iets horen. Dan geef ik het door aan zijn broer. Op die manier is iedereen weer een beetje gelukkiger :-).


En Français

Mardi soir, j’ai reçu un appel téléphonique de Jan, un co-ancien dirigeant de Chiro. Il avait Merllyn avec lui qui était en train de chercher un endroit pour dormir. Merllyn est un pèlerin des Pays-Bas en train de marcher de Suède à Santiago. Oppuurs ou Sint-Amands ne sont pas du tout des villages sur la route de Compostelle, mais je suis toujours curieux de connaître l’histoire de gens en mouvement. C ‘était pas difficile à convaincre ma copine et quinze minutes plus tard, Jan était à ma porte avec Merllyn.

Il était très direct et bois beaucoup de café. Il a toujours parlé de lui, sans montrer intéresse de nous. Il avait été champion du monde jusqu’à cinq fois dans le jeu informatique ‘Call Of Duty’ et avait une firme de design en Suède. Il y avait construit quatre voitures et les avait entièrement fabriquées lui-même. Son entreprise gagne de l’argent en vendant des plans de ses inventions. Son prochain projet serait une voiture à vapeur. En posant des questions, nous avons remarqué qu’il répondait souvent à côté de la question … Donc, l’histoire sentait un peu

Dans la soirée, il a dit qu’il demandait de l’argent aux gens avant leur départ pour le travail. Je lui ai dit qu’il pouvait obtenir n’importe quoi mais pas d’argent. Avant de se coucher, il a encore joué des jeux sur notre ordinateur (peut-être un peu bizarre pour un designer).
Nils est arrivé dans la matinée et était heureux de parler de ses voitures. Lui aussi a rendu compte qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas dans son histoire. Selon Merllyn, ses créations se trouvaient à Evoluon, un centre de conférence situé à Eindhoven. Nous voudrions certainement y jeter un coup d’œil …

Le lendemain, nous ne pouvions penser à rien d’autre, la visite avait laissé une grande impression. Nous avons regardé son Facebook et remarqué que certaines histoires à ce sujet étaient plutôt bizarres.
Danielle ne pouvait contrôler sa curiosité, c’est donc une femme :-). Elle a appelé Evoluon et ils n’avaient jamais entendu parler de Merllyn. Elle a également envoyé un message à son frère via FB. Il l’a appelée et a confirmé nos soupçons. Merllyn vit dans son monde fantastique à cause de problèmes mentaux. Il errait depuis deux ans et demi sans rien dire à ses parents, sa sœur ou son frère. Nous avons été les premiers à faire une déclaration pendant toute cette période.

Selon nous et son frère, il ne fait de mal à personne, ce qui est un peu dommage qu’une telle visite vous fasse douter de la sincérité de ses compagnons de voyage. Si d’autres personnes entrent en contact avec lui, entendons quelque chose. Ensuite, je le passe à son frère. De cette façon, tout le monde est à nouveau un peu plus heureux :-).

3 gedachten over “Merllyn Marks

 • 26 september 2020 om 09:42
  Permalink

  Dag Frank,
  Zojuist heb ik (in Nijmegen) bezoek gehad van Merllyn. Hij heeft hier een kopje koffie gedronken. Het was ook mij vrij snel duidelijk dat ik geen ‘normaal’ gesprek aan het voeren was. Ik heb het bezoek (hoewel ik wel vrij alert was) niet als vervelend ervaren en ook niet als niet-oprecht. Het heeft mij daarom niet doen twijfelen aan de oprechtheid van de reizende medemens. Ik hoop dat Merllyn altijd ontvangen wordt door mensen die het goede van hem zien, ondanks zijn niet-kloppende verhalen.
  Groet,
  Jacqueline

Reacties zijn gesloten.